OCA-git-bot преди 3 месеца
родител
ревизия
35fd7906a3
променени са 5 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 1 реда
 1. +1
  -1
    setup/_metapackage/VERSION.txt
 2. +1
  -0
    setup/_metapackage/setup.py
 3. +1
  -0
    setup/website_menu_permission/odoo/addons/website_menu_permission
 4. +2
  -0
    setup/website_menu_permission/setup.cfg
 5. +6
  -0
    setup/website_menu_permission/setup.py

+ 1
- 1
setup/_metapackage/VERSION.txt Целия файл

@@ -1 +1 @@
11.0.20190604.0
11.0.20191002.0

+ 1
- 0
setup/_metapackage/setup.py Целия файл

@@ -28,6 +28,7 @@ setuptools.setup(
'odoo11-addon-website_logo',
'odoo11-addon-website_media_size',
'odoo11-addon-website_menu_by_user_status',
'odoo11-addon-website_menu_permission',
'odoo11-addon-website_multi_theme',
'odoo11-addon-website_no_crawler',
'odoo11-addon-website_odoo_debranding',

+ 1
- 0
setup/website_menu_permission/odoo/addons/website_menu_permission Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
../../../../website_menu_permission

+ 2
- 0
setup/website_menu_permission/setup.cfg Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
[bdist_wheel]
universal=1

+ 6
- 0
setup/website_menu_permission/setup.py Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
import setuptools

setuptools.setup(
setup_requires=['setuptools-odoo'],
odoo_addon=True,
)

Loading…
Отказ
Запис