Преглед на файлове

[ADD] setup.py

pull/571/merge
OCA-git-bot преди 6 месеца
родител
ревизия
36b20f1c73
променени са 5 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 1 реда
 1. +1
  -1
    setup/_metapackage/VERSION.txt
 2. +1
  -0
    setup/_metapackage/setup.py
 3. +1
  -0
    setup/website_hr_recruitment_legal/odoo/addons/website_hr_recruitment_legal
 4. +2
  -0
    setup/website_hr_recruitment_legal/setup.cfg
 5. +6
  -0
    setup/website_hr_recruitment_legal/setup.py

+ 1
- 1
setup/_metapackage/VERSION.txt Целия файл

@@ -1 +1 @@
11.0.20190123.0
11.0.20190604.0

+ 1
- 0
setup/_metapackage/setup.py Целия файл

@@ -20,6 +20,7 @@ setuptools.setup(
'odoo11-addon-website_form_metadata',
'odoo11-addon-website_form_recaptcha',
'odoo11-addon-website_google_tag_manager',
'odoo11-addon-website_hr_recruitment_legal',
'odoo11-addon-website_img_dimension',
'odoo11-addon-website_js_below_the_fold',
'odoo11-addon-website_lazy_load_image',

+ 1
- 0
setup/website_hr_recruitment_legal/odoo/addons/website_hr_recruitment_legal Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
../../../../website_hr_recruitment_legal

+ 2
- 0
setup/website_hr_recruitment_legal/setup.cfg Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
[bdist_wheel]
universal=1

+ 6
- 0
setup/website_hr_recruitment_legal/setup.py Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
import setuptools

setuptools.setup(
setup_requires=['setuptools-odoo'],
odoo_addon=True,
)

Loading…
Отказ
Запис