Jordi Ballester Alomar Gitea преди 1 година
ревизия
c4e414db5f
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      README.md

+ 3
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
# forksand-oca-addons

Contains OCA addons specific to Fork Sand Inc.

Loading…
Отказ
Запис