Contains OCA addons specific to Fork Sand Inc.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

555B

================
Forksand Website
================

Summary
=======

Website content for FS website for Odoo

What this website contains:

* Home
* Contact Us
* About Us (Need new image and more branding content)
* Shop (Odoo e-commerce)
* Search Products (Look for product, not only saleables)
* Search Bill of Materials (Look for Bill of Materials)


Configure
=========

* Favicon:

Go to `Odoo Settings > General Settings > Website` and add favicon manually

* Nav Logo:

Go to `Odoo Settings > Companies` select main company and add logo manually