Contains OCA addons specific to Fork Sand Inc.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

23 wiersze
620 B

{
'name': "forksand_website",
'summary': """
forksand website""",
'description': """
Long description of module's purpose
""",
'author': "Héctor Villarreal Ortega",
'website': "https://eficent.io",
'category': 'Uncategorized',
'version': '0.1',
'depends': ['theme_default', 'website',
'website_anchor_smooth_scroll', 'website_crm',
'website_cookie_notice', 'website_js_below_the_fold',
'website_odoo_debranding'
],
'data': [
'views/home_view.xml',
'views/header_view.xml',
],
}