Contains OCA addons specific to Fork Sand Inc.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
hveficent ffee24ca29 remove unused css and js tags + add Product nav overwriting shop 1 rok temu
forksand_website remove unused css and js tags + add Product nav overwriting shop 1 rok temu
setup cleanup styles, npm dependencies required (not found yet) 1 rok temu
.gitignore add forksand_website 1 rok temu
LICENSE add forksand_website 1 rok temu
README.md Initial commit 1 rok temu

README.md

forksand-oca-addons

Contains OCA addons specific to Fork Sand Inc.