Running a Linux kernel on an FPGA using 100% free software toolchain on open source hardware. https://www.forksand.com/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jeff Moe f8eabd9551 pc libre 2 lat temu
docs pc libre 2 lat temu
.gitignore pc libre 2 lat temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
README.md pc libre 2 lat temu
build.sh build scriptlet 2 lat temu

README.md

PC Libre

PC Libre

Copyright 2019, Fork Sand, Inc.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0).

Published by Fork Sand, Inc., Loveland, Colorado, USA.