Преглед на файлове

Npm for docs

Signed-off-by: John Molakvoæ (skjnldsv) <skjnldsv@protonmail.com>
tags/documentation-9
John Molakvoæ (skjnldsv) преди 10 месеца
родител
ревизия
0f0a8afac0
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      documentation/Dockerfile

+ 2
- 2
documentation/Dockerfile Целия файл

@@ -1,8 +1,8 @@
# ubuntu:17.10 instead of debian because of the dependency to PHP 7.1
FROM ubuntu:17.10
RUN apt-get update && apt-get install -y python-pil python-sphinx \
RUN apt-get update && apt-get install -y python-pil python-sphinx \
python-pip rst2pdf texlive-fonts-recommended \
texlive-latex-extra texlive-latex-recommended make php-cli composer \
nodejs
nodejs npm

RUN pip2 install sphinxcontrib-phpdomain

Loading…
Отказ
Запис