Pārlūkot izejas kodu

PHP7.1 memcached container

Signed-off-by: Roeland Jago Douma <roeland@famdouma.nl>
tags/server-2
Roeland Jago Douma pirms 10 mēnešiem
vecāks
revīzija
fb4b323eb9
Revīzijas autora e-pasta adrese nav piesaistīta nevienam kontam
1 mainītis faili ar 10 papildinājumiem un 0 dzēšanām
  1. 10
    0
      php7.1-memcached/Dockerfile

+ 10
- 0
php7.1-memcached/Dockerfile Parādīt failu

@@ -0,0 +1,10 @@
FROM nextcloudci/php7.1:php7.1-16
RUN apt-get update && \
apt-get purge -y php7.1-apcu && \
apt-get install -y php7.1-memcached memcached && \
update-rc.d memcached enable && \
apt-get autoremove -y && apt-get autoclean && apt-get clean && \
rm -rf /tmp/* /var/tmp/* /var/lib/apt/lists/*

ADD nextcloud.ini /etc/php/7.0/cli/conf.d/nextcloud.ini
ENTRYPOINT service memcached restart && bash

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt