Browse Source

[tx-robot] updated from transifex

pull/302/head
Nextcloud bot 3 months ago
parent
commit
4a33a2998e
No account linked to committer's email address
1 changed files with 57 additions and 57 deletions
  1. 57
    57
      _locales/ca/messages.json

+ 57
- 57
_locales/ca/messages.json View File

@@ -1,18 +1,18 @@
{
"extDescription": {
"message": "Contrasenya: el gestor de contrasenyes per a NextCloud / own Cloud",
"message": "Passman - El gestor de contrasenyes per a NextCloud / ownCloud",
"description": "Extension description"
},
"search_for": {
"message": "Busca per",
"message": "Cerca per",
"description": "No credentials found for the current site"
},
"no_credentials_found_for_site": {
"message": "No credentials found for this site.",
"message": "No s'han trobat credencials per a aquest lloc.",
"description": "No credentials found for the current site"
},
"no_credentials_found": {
"message": "No s'ha trobat cap credencial",
"message": "No s'han trobat credencials",
"description": "No credentials found for the current site"
},
"notes": {
@@ -28,7 +28,7 @@
"description": "No credentials found for the current site"
},
"save_site": {
"message": "Guarda el lloc",
"message": "Desa el lloc",
"description": "Save site"
},
"password_generator": {
@@ -48,7 +48,7 @@
"description": "Toggle advanced options"
},
"use_generated_password": {
"message": "Utilitza la contrasenya",
"message": "Fes servir la contrasenya",
"description": "Use password"
},
"add_hint": {
@@ -68,7 +68,7 @@
"description": "Avoid ambiguous characters"
},
"require_every_character_type": {
"message": "Requereix tipus de caràcter",
"message": "Requereix cada tipus de caràcter",
"description": "Require every character type"
},
"add_account": {
@@ -88,7 +88,7 @@
"description": "Username"
},
"email": {
"message": "E-mail",
"message": "Correu electrònic",
"description": "E-mail"
},
"add": {
@@ -100,7 +100,7 @@
"description": "Credential created"
},
"url": {
"message": "Url",
"message": "URL",
"description": "URL"
},
"password": {
@@ -108,7 +108,7 @@
"description": "Password"
},
"password_repeat": {
"message": "Contrasenya (repetició)",
"message": "Contrasenya (repetiu)",
"description": "Password"
},
"detected_new_login": {
@@ -116,15 +116,15 @@
"description": "Detected new login"
},
"detected_changed_login": {
"message": "S'ha detectat una contrasenya modificada per a l'usuari",
"message": "S'ha detectat un canvi de contrasenya per a l'usuari",
"description": "Detected changed password for user"
},
"browser_action_title_login": {
"message": "Contrasenya - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ trobat per a aquesta pàgina",
"message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ trobats per a aquesta pàgina",
"description": "String for the browser action"
},
"browser_action_title_locked": {
"message": "contrasenya bloquejada",
"message": "Passman - Blocat",
"description": "Browser extension title when the extension is locked"
},
"detected_changed_url": {
@@ -132,7 +132,7 @@
"description": "Detected changed URL for"
},
"credential": {
"message": "credencials",
"message": "credencial",
"description": "credential"
},
"credentials": {
@@ -156,7 +156,7 @@
"description": "Ignore port for site matching"
},
"http_warning": {
"message": "Esteu utilitzant HTTP! Les credencials d'inici de sessió es publicaran en text sense format. Les vostres credencials de Passman segueixen xifrades.",
"message": "Esteu fent servir HTTP! Les credencials d'inici de sessió es publicaran en text pla. Les vostres credencials de Passman segueixen xifrades.",
"description": "Warning for http connections"
},
"ignore_path": {
@@ -164,23 +164,23 @@
"description": "Ignore path for site matching"
},
"enable_autofill": {
"message": "Habilita l'ompliment automàtic del formulari",
"message": "Activa l'emplenament automàtic del formulari",
"description": "Disable auto fill of forms"
},
"enable_autosubmit": {
"message": "Habiliteu el formulari per enviar automàticament després de seleccionar el compte",
"message": "Activa l'enviament automàtic del formulari després de seleccionar el compte",
"description": "Enable form auto submit"
},
"enable_update_url": {
"message": "Ask to update credential URL if it doesn't match the current URL",
"message": "Demaneu actualització de l’URL de credencials si no coincideix amb l’URL actual",
"description": "Enable form auto submit"
},
"disable_browser_autofill": {
"message": "Desactivacio automàtica del navegador",
"message": "Desactiva l’emplenament automàtic del navegador",
"description": "Disable auto fill of forms"
},
"ignore_site_placeholder": {
"message": "Enter a domain or TLD to ignore and press ↵",
"message": "Introduïu un domini o TLD a ignorar i premeu ↵",
"description": "Disable auto fill of forms"
},
"enable_password_picker": {
@@ -188,15 +188,15 @@
"description": "Disable password picker"
},
"password_picker_gotolist": {
"message": "When a password is found, go to list rather than last active tab",
"message": "Quan es troba una contrasenya, ves a la llista en lloc d'anar a la darrera pestanya activa",
"description": "Disable password picker"
},
"hide_adv": {
"message": "Hide advanced options",
"message": "Amaga les opcions avançades",
"description": "Disable password picker"
},
"show_adv": {
"message": "Show advanced options",
"message": "Mostra les opcions avançades",
"description": "Disable password picker"
},
"enable_debug": {
@@ -208,7 +208,7 @@
"description": "Save"
},
"saving": {
"message": "Desant",
"message": "S'està desant",
"description": "Saving"
},
"credential_saved": {
@@ -236,15 +236,15 @@
"description": "Update"
},
"btn_save_site": {
"message": "Deseu credencials per a aquest lloc",
"message": "Desa les credencials per a aquest lloc",
"description": "Save credentials for this site"
},
"btn_search": {
"message": "Busca credencial...",
"message": "Cerca credencials",
"description": "Search credentials"
},
"welcome_to_passman": {
"message": "Welcome to the Passman webextension",
"message": "Benvingut a l'extensió web del Passman",
"description": "Intro at the setup"
},
"server_url": {
@@ -256,7 +256,7 @@
"description": "Let's begin!"
},
"intro_text": {
"message": "This wizard will guide you trough the steps to set up the extension and keep all your passwords synchronized.",
"message": "Aquest assistent us guiarà a través de les passes per configurar l'extensió i mantenir totes les contrasenyes sincronitzades.",
"description": "Cancel"
},
"cancel": {
@@ -264,19 +264,19 @@
"description": "Cancel"
},
"default_vault": {
"message": "cripta per defecte",
"message": "Cripta per defecte",
"description": "Default vault"
},
"default_vault_desc": {
"message": "Select the vault that you want to keep in sync with the webbrowser.",
"message": "Selecciona la cripta que voleu mantenir sincronitzada amb el navegador web.",
"description": "Select the vault that you want to keep in sync with the webbrowser."
},
"enter_master_password": {
"message": "Introdueix la contrasenya mestra",
"message": "Introduïu la contrasenya mestra",
"description": "Enter master password"
},
"enter_master_password_desc": {
"message": "This password will be used to encrypt all your settings in the extension. You can choose to save this password locally, but it will be saved in PLAINTEXT.",
"message": "Aquesta contrasenya es farà servir per xifrar tota la vostra configuració a l'extensió. Podeu triar desar aquesta contrasenya localment, però es desarà en TEXT PLA.",
"description": "Enter master password"
},
"remember_master_password": {
@@ -284,7 +284,7 @@
"description": "Remember master password"
},
"master_pw_warning": {
"message": "Warning! Your master password will be stored in plaintext.",
"message": "Compte! La vostra contrasenya mestra s'emmagatzemarà en text pla",
"description": "Remember master password"
},
"done": {
@@ -316,11 +316,11 @@
"description": "Server Settings"
},
"vault_settings": {
"message": "Configuració de vault",
"message": "Configuració de la cripta",
"description": "Vault settings"
},
"master_password": {
"message": "contrasenya mestra",
"message": "Establiu la contrasenya mestra",
"description": "Set a master password"
},
"finish": {
@@ -328,7 +328,7 @@
"description": "Finish"
},
"done_donate": {
"message": "Si t'agrada, no t'oblidis de donar",
"message": "Si us agrada, no us oblideu de fer una donació",
"description": "If you like, don't forget to donate"
},
"close": {
@@ -340,7 +340,7 @@
"description": "Previous"
},
"back": {
"message": "Enrera",
"message": "Enrere",
"description": "Back"
},
"copy": {
@@ -356,7 +356,7 @@
"description": "Continue"
},
"donate": {
"message": "Donar",
"message": "Dóna",
"description": "Donate"
},
"nextcloud_settings": {
@@ -364,7 +364,7 @@
"description": "Nextcloud / ownCloud server settings"
},
"select_default_vault": {
"message": "Seleccioneu la volta predeterminada",
"message": "Seleccioneu la cripta predeterminada",
"description": "Select default vault"
},
"ignored_sites": {
@@ -392,11 +392,11 @@
"description": "Vault password"
},
"label_required": {
"message": "Si us plau, omple l'etiqueta!",
"message": "Si us plau, empleneu l'etiqueta",
"description": "When comparing passwords"
},
"invalid_host": {
"message": "Direcció del servidor invàlida",
"message": "URL del servidor no vàlida",
"description": "Invalid server URL"
},
"ignore_site_tab": {
@@ -408,7 +408,7 @@
"description": "When comparing passwords"
},
"invalid_vault_password": {
"message": "Clau no vàlida!",
"message": "Clau de la cripta no vàlida!",
"description": "Vault password"
},
"empty_master_key": {
@@ -424,11 +424,11 @@
"description": "Settings"
},
"extra_accounts": {
"message": "Un cop completat el procés de configuració, podeu afegir més comptes.",
"message": "En acabar el procés de configuració, podeu afegir més comptes.",
"description": "Search"
},
"account_added": {
"message": "Account added.",
"message": "S'ha afegit un compte.",
"description": "Search"
},
"select_vault": {
@@ -436,7 +436,7 @@
"description": "Search"
},
"delete": {
"message": "Esborra",
"message": "Suprimeix",
"description": "Delete"
},
"search": {
@@ -444,15 +444,15 @@
"description": "Search"
},
"credential_deleted": {
"message": "Credencial eliminada",
"message": "Credencial suprimida",
"description": "Credential deleted"
},
"select_password_picker_default_tab": {
"message": "When the Password picker is unable to find any credentials, it will go to:",
"message": "Quan el selector de contrasenyes no pugui trobar cap credencial, anirà a:",
"description": "Select password picker default tab"
},
"no_vaults": {
"message": "No s'han trobat voltes. Creeu una volta mitjançant l'aplicació Nextcloud / ownCloud i torneu-ho a provar.",
"message": "Ho sento, no s'han trobat criptes. Si us plau, creeu una cripta mitjançant l'aplicació Nextcloud / ownCloud i torneu-ho a provar.",
"description": "Search"
},
"msg_reset_extension": {
@@ -460,7 +460,7 @@
"description": "Search"
},
"forgot_password": {
"message": "Has oblidat la contrasenya?",
"message": "Heu oblidat la contrasenya?",
"description": "Search"
},
"reset_extension": {
@@ -468,11 +468,11 @@
"description": "Search"
},
"iam_sure": {
"message": "Yes, I'm sure!",
"message": "Sí, n'estic segur!",
"description": "Search"
},
"edit_insufficient_permissions": {
"message": "You don't have the permission to edit this credential.",
"message": "No teniu permisos per editar aquesta credencial.",
"description": "You don't have permissions to edit this credential."
},
"invalid_server_settings": {
@@ -484,15 +484,15 @@
"description": "Refresh the credential list"
},
"donate_button_title": {
"message": "El desenvolupament depèn de les donacions, si us plau, recolzi-nos",
"message": "El desenvolupament depèn de les donacions, si us plau, doneu-nos suport",
"description": "Title on the PayPal button"
},
"lock_extension": {
"message": "Bloqueja l'extensió",
"message": "Bloca l'extensió",
"description": "Title on the PayPal button"
},
"extension_locked": {
"message": "L'extensió de contrasenya està bloquejada, desbloqueja-la per utilitzar-la",
"message": "L'extensió de Passman està blocada, desbloqueu-la per poder-la fer servir",
"description": "When the extension is locked, and requires an unlock to use it"
},
"invalid_master_password": {
@@ -500,7 +500,7 @@
"description": "When the master password is invalid"
},
"unlock": {
"message": "Desbloqueja",
"message": "Desbloca",
"description": "Unlock"
},
"credentials_found_for_site": {
@@ -520,11 +520,11 @@
"description": "Amount of the credentials in the database"
},
"auto_login": {
"message": "Passman t'està iniciant la sessió $USERNAME$",
"message": "Passman us està iniciant la sessió com a $USERNAME$",
"description": "Amount of the credentials in the database"
},
"vault": {
"message": "cripta",
"message": "Cripta",
"description": "Vault"
},
"add_custom_field": {

Loading…
Cancel
Save