Browse Source

Fix locales

brantje 1 year ago
parent
commit
c994798c9c
No account linked to committer's email address

+ 50
- 6
_locales/cs/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ pověření v databázi",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Obnovit seznam pověření",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Uložit do $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Pro tuto stránku jsme našli $AMOUNT$ pověření",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Hodnota",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Ukládám do $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Zvolte trezor, který má být synchronizovaný s prohlížečem.",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Neplatná odpověď serveru: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Uložit",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passsman - pro tuto stránku bylo nalezeno $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ ",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Hotovo",

+ 50
- 6
_locales/de/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ Zugangsdaten in der Datenbank",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Liste der Zugangsdaten aktualisieren",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Speichern in $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Wir haben $AMOUNT$ Zugangsdaten für diese Seite gefunde",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Wert",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Speichere in $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Wähle den Tresor aus, den Du mit dem Browser synchronisieren möchten.",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Ungültige Antwort des Servers: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Speichern",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ Zugangsdaten für diese Seite gefunden",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Erledigt",

+ 50
- 6
_locales/de_DE/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ Anmeldeinformationen in der Datenbank",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Anmeldeinformations-Liste aktualisieren",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Speichern in $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Es wurdes $AMOUNT$ Anmeldeinformationen für diese Seite gefunden",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Wert",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Speichere in $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Wählen Sie den Tresor, der mit dem Browser synchronisert werden soll",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Ungültige Antwort des Servers: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Speichern",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ für diese Seite gefunden",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Erledigt",

+ 50
- 6
_locales/en_GB/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ credentials in the database",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Refresh credential list",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Save to $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "We've found $AMOUNT$ credentials for this site",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Value",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Saving to $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Select the vault that you want to keep in sync with the browser.",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Invalid response from server: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Save",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ found for this page",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Done",

+ 50
- 6
_locales/es/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ credenciales en la base de datos",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Actualizar lista de credenciales",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Guardar en $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Hemos encontrado $AMOUNT$ credenciales para este sitio",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Valor",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Guardando en $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Selecciona el baúl quieres mantener sincronizado con el navegador.",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Respuesta inválida del servidor: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Guardar",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ encontradas para esta página",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Hecho",

+ 50
- 6
_locales/es_AR/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ credenciales en la base de datos",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Actualizar la lista de credenciales",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Save to $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Se han encontrado $AMOUNT$ credenciales para este sitio",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Valor",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Saving to $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Seleccione la bóveda que desee mantener sincronizada con el navegador. ",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Respuesta del servidor inválida :[$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Guardar",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ encontrado para esta página",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Terminado",

+ 50
- 6
_locales/es_MX/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ credenciales en la base de datos",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Actualizar la lista de credenciales",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Guardar en $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Se han encontrado $AMOUNT$ credenciales para este sitio",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Valor",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Guardando en $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Selecciona la bóveda que deseas mantener sincronizada con el navegador. ",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Respuesta inválida del servidor : [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Guardar",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ encontrado para esta página",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Terminado",

+ 50
- 6
_locales/fr/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ informations d'identification dans la base",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Rafraîchir la liste des informations d'identification",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Sauvegarder dans $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Il y a $AMOUNT$ informations d'identification pour ce site",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Valeur",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Sauvegarder dans $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Sélectionnez le coffre-fort que vous souhaitez synchroniser avec votre navigateur.",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Réponse du serveur invalide : [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Enregistrer",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ trouvé pour cette page",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Terminé",

+ 50
- 6
_locales/is/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ auðkenni í gagnagrunninum\n    ",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Endurlesa lista yfir auðkenni",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Save to $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Við fundum $AMOUNT$ auðkenni fyrir þetta vefsvæði",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Gildi",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Saving to $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Veldu lykilorðageymsluna sem þú vilt halda samstilltri við vafrann.",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Ógilt svar frá þjóni: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Vista",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - fann $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ fyrir þessa síðu",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Lokið",

+ 50
- 6
_locales/nb/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ påloggingsdetaljer i databasen",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Gjenoppfrisk liste over påloggingsdetaljer",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Lagre til $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Vi har funnet $AMOUNT$ påloggingsdetaljer for denne siden",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Verdi",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Lagrer til $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Velg hvelvet du ønsker å holde synkronisert med nettleseren",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Ugyldig svar fra tjener: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Lagre",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ funnet for denne siden",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Ferdig",

+ 50
- 6
_locales/nl/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ inloggegevens in de database",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Verversen lijst inloggegevens",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Opslaan in $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "We vonden $AMOUNT$ inloggegevens voor deze site",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Waarde",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Opgeslagen in $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Selecteer de kluis die je met je browser wil synchroniseren.",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Foute reactie van de server: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Opslaan",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman -$CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ gevonden voor deze pagina",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Gedaan",

+ 50
- 6
_locales/pl/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ poświadczeń w bazie danych",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Odśwież listę poświadczeń",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Save to $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Znaleziono $AMOUNT$ poświadczeń dla tej strony",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Wartość",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Saving to $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Wybierz sejf, który chcesz synchronizować z przeglądarką.",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Nieprawidłowa odpowiedź serwera: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Zapisz",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - znaleziono $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ dla tej strony",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Zrobione",

+ 50
- 6
_locales/pt_BR/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ credenciais no banco de dados",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Atualizar lista de credenciais",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Salvo em $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Foram encontradas $AMOUNT$ credenciais para este site",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Valor",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Salvando em $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Selecionar o cofre que você quer manter sincronizado com o navegador.",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Resposta inválida do servidor: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Salvar",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ encontrado para esta página",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Concluído",

+ 50
- 6
_locales/ru/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "$AMOUNT$ записей в базе данных",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Обновить список записей",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "Сохранить в $VAULT_NAME$",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Найдено $AMOUNT$ записей для этого сайта",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Значение",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "Сохранение в $VAULT_NAME$",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Выберите хранилище, которое будет синхронизироваться с браузером",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Неверный ответ сервера: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Сохранить",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ найдено для этой страницы",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Готово",

+ 50
- 6
_locales/tr/messages.json View File

@@ -1,7 +1,13 @@
1 1
 {
2 2
   "credentials_in_db": {
3 3
     "message": "Veritabanında $AMOUNT$ kimlik doğrulama bilgisi var",
4
-    "description": "Amount of the credentials in the database"
4
+    "description": "Amount of the credentials in the database",
5
+    "placeholders": {
6
+      "amount": {
7
+        "content": "$1",
8
+        "example": "2"
9
+      }
10
+    }
5 11
   },
6 12
   "refresh_credential_list": {
7 13
     "message": "Kimlik doğrulama bilgilerini yenile",
@@ -13,7 +19,13 @@
13 19
   },
14 20
   "save_to": {
15 21
     "message": "$VAULT_NAME$ üzerine kaydet",
16
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
22
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
23
+    "placeholders": {
24
+      "vault_name": {
25
+        "content": "$1",
26
+        "example": "Main vault"
27
+      }
28
+    }
17 29
   },
18 30
   "vault": {
19 31
     "message": "Vault",
@@ -149,7 +161,13 @@
149 161
   },
150 162
   "credentials_found_for_site": {
151 163
     "message": "Bu site için $AMOUNT$ bulundu",
152
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
164
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
165
+    "placeholders": {
166
+      "amount": {
167
+        "content": "$1",
168
+        "example": "2"
169
+      }
170
+    }
153 171
   },
154 172
   "value": {
155 173
     "message": "Değer",
@@ -301,7 +319,13 @@
301 319
   },
302 320
   "saving_to": {
303 321
     "message": "$VAULT_NAME$ üzerine kaydediliyor",
304
-    "description": "Amount of the credentials found for the current site"
322
+    "description": "Amount of the credentials found for the current site",
323
+    "placeholders": {
324
+      "vault_name": {
325
+        "content": "$1",
326
+        "example": "Main vault"
327
+      }
328
+    }
305 329
   },
306 330
   "default_vault_desc": {
307 331
     "message": "Tarayıcı ile eşitlenmesini istediğiniz kasayı seçin.",
@@ -317,7 +341,17 @@
317 341
   },
318 342
   "invalid_response_from_server": {
319 343
     "message": "Sunucudan alınan yanıt geçersiz: [$STATUS_CODE$] $STATUS_TEXT$",
320
-    "description": "No credentials found for the current site"
344
+    "description": "No credentials found for the current site",
345
+    "placeholders": {
346
+      "status_code": {
347
+        "content": "$1",
348
+        "example": "404"
349
+      },
350
+      "status_text": {
351
+        "content": "$2",
352
+        "example": "Page not found"
353
+      }
354
+    }
321 355
   },
322 356
   "save": {
323 357
     "message": "Kaydet",
@@ -389,7 +423,17 @@
389 423
   },
390 424
   "browser_action_title_login": {
391 425
     "message": "Passman - bu sayfa için $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ buldu",
392
-    "description": "String for the browser action"
426
+    "description": "String for the browser action",
427
+    "placeholders": {
428
+      "credential_amount": {
429
+        "content": "$1",
430
+        "example": "4"
431
+      },
432
+      "plural": {
433
+        "content": "$2",
434
+        "example": "credentials"
435
+      }
436
+    }
393 437
   },
394 438
   "done": {
395 439
     "message": "Tamam",

+ 1
- 1
fixLocale.js View File

@@ -25,7 +25,7 @@ for (var i = 0; i < language_files.length; i++) {
25 25
   }
26 26
   var json_data = JSON.parse(fs.readFileSync(file, 'utf8'));
27 27
   for (var translate_key in json_data) {
28
-    if (!translate_key.hasOwnProperty('placeholders') && en[translate_key].hasOwnProperty('placeholders')) {
28
+    if (en[translate_key] && !translate_key.hasOwnProperty('placeholders') && en[translate_key].hasOwnProperty('placeholders')) {
29 29
       console.log('Fixed ' + file + ' translate key: ' + translate_key);
30 30
       json_data[translate_key].placeholders = en[translate_key].placeholders;
31 31
     }