Bläddra i källkod

crypto: Change the qcrypto_random_bytes buffer type to void*

Using uint8_t* merely requires useless casts for use with
other types to be filled with randomness.

Reviewed-by: Laurent Vivier <lvivier@redhat.com>
Reviewed-by: Philippe Mathieu-Daudé <philmd@redhat.com>
Reviewed-by: Daniel P. Berrangé <berrange@redhat.com>
Signed-off-by: Richard Henderson <richard.henderson@linaro.org>
tags/v4.1.0-rc0
Richard Henderson 11 månader sedan
förälder
incheckning
d049b1f2af
4 ändrade filer med 5 tillägg och 5 borttagningar
 1. +1
  -1
    crypto/random-gcrypt.c
 2. +1
  -1
    crypto/random-gnutls.c
 3. +2
  -2
    crypto/random-platform.c
 4. +1
  -1
    include/crypto/random.h

+ 1
- 1
crypto/random-gcrypt.c Visa fil

@@ -24,7 +24,7 @@

#include <gcrypt.h>

int qcrypto_random_bytes(uint8_t *buf,
int qcrypto_random_bytes(void *buf,
size_t buflen,
Error **errp G_GNUC_UNUSED)
{


+ 1
- 1
crypto/random-gnutls.c Visa fil

@@ -26,7 +26,7 @@
#include <gnutls/gnutls.h>
#include <gnutls/crypto.h>

int qcrypto_random_bytes(uint8_t *buf,
int qcrypto_random_bytes(void *buf,
size_t buflen,
Error **errp)
{


+ 2
- 2
crypto/random-platform.c Visa fil

@@ -64,8 +64,8 @@ int qcrypto_random_init(Error **errp)
return 0;
}

int qcrypto_random_bytes(uint8_t *buf G_GNUC_UNUSED,
size_t buflen G_GNUC_UNUSED,
int qcrypto_random_bytes(void *buf,
size_t buflen,
Error **errp)
{
#ifdef _WIN32


+ 1
- 1
include/crypto/random.h Visa fil

@@ -34,7 +34,7 @@
*
* Returns 0 on success, -1 on error
*/
int qcrypto_random_bytes(uint8_t *buf,
int qcrypto_random_bytes(void *buf,
size_t buflen,
Error **errp);Laddar…
Avbryt
Spara